Mega Electronics d.o.o.

“Mega Electronics” d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Srbija, je preduzeće koje se bavi servisom aparata za igre na sreću po licenci izdatoj od Ministarstva finansija u januaru 2006. godine. Usluge servisa obuhvataju tehnički pregled i popravke aparata.

„Mega Electronics“ radi u skladu sa svim zakonima i blisko sarađuje sa Upravom za igre na sreću i Vojnotehničkim institutom.

Preduzeće „Mega Electronics“ polako širi mrežu svojih klijenata i kupaca.