Važeći cenovnik od 15.08.2022.

Cenovnik usluga na terenu

R.b. Usluga Cena
1 Izlazak servisera na teren Beograd 2.000,00 RSD
2 Izlazak servisera na teren Srbija po kilometru (način obračuna kilometraže: Beograd-lokacija popravke-Beograd) 45,00 RSD
*po kilometru
3 Putarine se dodatno naplaćuju
4 Započeti radni sat servisera radnim danom u vremenu od 8 do 16 časova 3.000,00 RSD
5 Započeti radni sat servisera na praznik ili posle 16 časova 4.000,00 RSD
  • Navedene cene odnose se na rad servisera, а cena za utrošeni materijal, rezervne delove i popravku u servisu se posebno naplaćuju.
  • U slučaju nepotrebnog zadržavanja servisera na mestu intervencije (čekanje na ključeve za aparat ili čekanje odgovornog lica od strane klijenta i slično), klijentu se naplaćuje započeti radni sat servisera i za to utrošeno vreme čekanja.
  • Sve navedene cene su sa PDV-om.

Cenovnik za aktiviranje aparata

Cena po aparatu / terminalu na ruletu

R.b. Usluga Cena
1 Izlazak servisera na teren Beograd 2.000,00 RSD
2 Izlazak servisera na teren Srbija po kilometru (način obračuna kilometraže: Beograd-lokacija-Beograd) 45,00 RSD
*po kilometru
3 Putarine se dodatno naplaćuju
4 Prva kontrola 3.000,00 RSD
5 Promena tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata 3.000,00 RSD
6 Vanredna kontrola 3.000,00 RSD
7 Godišnji tehnički pregled 2.000,00 RSD

Sve navedene cene su sa PDV-om.

Cenovnik najčešćih intervencija u servisu

R.b. Usluga Cena
1 Presnimavanje dalas čipa Mega Jack – Pluto5 ploča 10.000,00 RSD
2 Sigurnosni modul (zamena CTSM modula) – Pluto5 ploča 9.000,00 RSD
3 Baterija NIMH – Pluto5 ploča 2.500,00 RSD
4 Zamena diode i otpornika – Pluto5 ploča 2.000,00 RSD
5 Zamena eproma (komplet U1+U2) – Pluto5 ploča 7.500,00 RSD
6 Zamena podnožja FPGA – Pluto5 ploča 5.500,00 RSD
7 Zamena podnožja za eprome po gnezdu – Pluto5 ploča 3.500,00 RSD
8 Bil akceptor– čišćenje, kalibracija i snimanje softvera 4.500,00 RSD
9 Bil akceptor – snimanje softvera 2.000,00 RSD
10 Popravka ploče Mega Jack 2.500,00 RSD
11 Ugradnja SAS protokola na Mega Jack ploču (ploča doneta u servis sa verzijom 50.xx) 17.000,00 RSD
12 Ugradnja SAS protokola na Mega Jack ploču (ploča doneta u servis sa verzijom 30.xx) 35.500,00 RSD
13 Ugradnja duplog protokola (Komplet za RS bafer ploče) 7.500,00 RSD
14 Zamena verzije na Mega Jack ploči 5.500,00 RSD
  • Sem gore navedenih usluga, u servisu pružamo i druge vrste popravki koje se posebno dogovaraju a nisu navedene u cenovniku.
  • Zbog prirode posla cene složenih popravki se formiraju za svaki slučaj posebno.
  • Cene rezervnih delova nisu navedene. Klijent će biti posebno informisan pre svake intervencije o ceni koju je dužan da plati za rezervni deo.
  • Sve navedene cene su sa PDV-om.